Turystyka szkolna

Turystyka szkolna

Wycieczki szkolne to niewątpliwie bardzo ważny element edukacji. Co roku w okresie wiosennym i jesiennym tysiące uczniów korzysta z uroków biwaków, zielonych szkół, wycieczek w kraju oraz wyjazdów zagranicznych. Wycieczkę szkolną może organizować placówka oświaty, jednak zdecydowanie coraz częściej rodzice i dyrekcja szkół korzysta z usług profesjonalnych biur podróży.

 

DLACZEGO WARTO ORGANIZOWAĆ WYCIECZKI SZKOLNE Z ORGANIZATOREM TURYSTYKI?

 

Wycieczka szkolna organizowana z biurem podróży zapewni rodzicom przede wszystkim spokój o własne dziecko. Wyjazd organizowany przez touroperatora, to jednak znacznie więcej. Współpraca z profesjonalnym biurem podróży to:

 

Perfekcyjnie zaplanowana wycieczka dostosowana do wieku uczestników, wymagań danej grupy; organizatorzy wycieczek to profesjonaliści – mają doświadczenie i wiedzą, jak zapewnić interesujące i ciekawe programy dla uczniów; znają najnowsze atrakcje turystyczne, a programy wyjazdów są na bieżąco aktualizowane; uczestniczą w targach turystycznych spotkaniach branżowych, osobiście sprawdzają obiekty, aby zapewnić najwyższą jakość usług.

 

Gwarancja zwrotu wpłaconych środków w przypadku zdarzeń zewnętrznych takich jak pandemia, wojna, kataklizmy np. powódź.

 

Zabezpieczenie na wypadek niewypłacalności / bankructwa organizatora bądź jego kontrahentów (zwrot środków, pokrycie kosztów powrotu do kraju).

 

Możliwości ubezpieczania się uczestników (indywidualnie lub grupowo) od kosztów rezygnacji i uniknięcie kosztów w przypadku np. nagłego zachorowania dziecka i niemożliwości jego uczestniczenia w wycieczce.

 

Możliwość indywidualnego ubezpieczenia się każdego uczestnika od chorób przewlekłych, uprawiania sportów na wycieczce, podwyższenie sumy ubezpieczenia.

 

Kompleksowa odpowiedzialność za całą wycieczkę szkolną, wszystkie usługi i świadczenia.

 

Precyzyjnie określona odpowiedzialność za jakość wraz z czytelną i jasną drogą dochodzenia roszczeń w przypadku kwestionowania jakości usługi - w przypadku organizacji przez szkołę i/lub nauczycieli lub „nielegalnego organizatora” odpowiedzialność za np. wypadek może spaść na nauczycieli i/lub dyrektora szkoły; wysoki poziom ochrony zagwarantowany ustawą o imprezach turystycznych i dyrektywą 2015/2302.

 

Sprawdzeni kontrahenci z zakresu transportu, usług noclegowych i gastronomicznych.

 

Dwufilarowa ochrona konsumentów – organizatorzy odprowadzają obligatoryjne składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny oraz Turystyczny Fundusz Pomocowy; każdy organizator ma ustawowy obowiązek posiadania gwarancji turystycznej, a dodatkowo większość ma wykupioną polisę OC, która dodatkowo chroni i zabezpiecza klientów.

 

Przejrzystość i legalizm fiskalny; placówka oświatowa może organizować wycieczkę szkolną, ale zgodnie z ustawą wtedy musi to robić non-profit, ewidencjonować wydatki i zwracać rodzicom ewentualne nadpłaty; w przypadku współpracy z organizatorem istnieje zawsze możliwość otrzymania faktury przez rodzica i/lub szkołę.

 

Prosta obsługa płatności – nauczyciele zwolnieni są z obowiązku zbierania wpłat gotówkowych, organizator umożliwia wpłacanie należności bezpośrednio na konto, a bardzo często też daje możliwość dokonywania opłaty poprzez kartę płatniczą.

 

Ważnym aspektem jest, iż organizator, nie tylko bierze odpowiedzialność za bezpieczeństwo i dobrą zabawę uczestników wyjazdu, ale przede wszystkim istnieje szereg norm i przepisów, określonych ustawą, które musi spełnić. Każdego organizatora, o ile działa legalnie, można sprawdzić w Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych. By móc się tam znaleźć, potrzebuje on stosownych zezwoleń, m.in. marszałka województwa.

 

W JAKI SPOSÓB ZWERYFIKOWAĆ, CZY ORGANIZATOR DZIAŁA LEGALNIE?

 

Każdy marszałek województwa prowadzi rejestr organizatorów turystyki w danym województwie. Dokumenty i dane zbierane przez marszałków wprowadzane są do Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych (CEOTiPT) prowadzonej przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.

 

Wystarczy wejść na stronę https://turystyka.gov.pl i kliknąć zakładkę Rejestr CEOTIPUNPUT, gdzie istnieje możliwość wyszukania danego organizatora i ściągnięcia raportu.

 

Można tam sprawdzić:

·         Czy organizator jest wpisany do Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych (CEOTiPT);

·         Czy organizator rzeczywiście prowadzi działalność;

·         Czy organizator posiada zabezpieczenie finansowe na rzecz swoich klientów;

·         Jaka jest wysokość tego zabezpieczenia oraz okres obowiązywania.

 

WEJDŹ NA STRONĘ (LINK) I SPRAWDŹ CZY TWOJE BIURO PODRÓŻY DZIAŁA LEGALNIE I CZY TWOJE DZIECKO BĘDZIE BEZPIECZNE PODCZAS WYCIECZKI SZKOLNEJ!


Proszę czekać ...

Pod czujnym okiem kancelarii